Skip to Content

Referenser

NEFAB PlyPak AB i Habo

Tillverkare av främst verktygslådor i plywood. Ett företag med ett enormt fysiskt flöde. Här gjorde Peter en fullständig flödeskartläggning. Resultatet blev att han utifrån detta kunde göra lageroptimering och inköpsoptimeringar. Ett nöjt team på Nefab Plypak AB tackade Peter, för hans insatser som han hade lyckats skapa. Totalt arbetade Peter här i 9 veckor.

Conny Arvidssons Industri AB

Connys AB är ett företag med 14 anställda. De ligger i Forsheda och sysslar med legoarbete inom laserskärning och plåtpressning. De arbetar bl. a med fordons-, möbel-, metall- och säkerhetsindustrin.

Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och det var dags att titta igenom varuflödet. En utbyggnad och en ny maskin gjorde att Connys tog hjälp av Logistikkirurgerna. Resultatet blev förslag på fabrikslayout och struktur i fabriken, genom tydliga regler och uppmärkningar.

Isaberg-Rapid i Hestra AB

Världsledande vid tillverkning av häftapparater för kontoret och annat handarbete. Företag med totalt 1500 anställda världen över, varav 250 av dessa finns i Sverige och dess tre fabriker.

Henric hade som uppgift att ta fram rimliga logistiska nyckeltal, som de kan arbeta efter. Det blev även ordentlig genomgång av deras produktionssystem. De använde ett Kanban-system, som Henric lade fram nya idéer och ett uttalande om hur det fungerade eller hur det skulle fungera. Totalt 9 veckor.

Wulkan AB i Anderstorp

Wulkan AB är skruv- och nittillverkare placerat i Anderstorp. De är ungefär 80 anställda och har de senare åren genomfört en hel del organisationsförädringar, däribland infört ”Lean-production” i produktionen. Henric arbetade i 8 veckor tillsammans med produktionschefen för att implementera detta tänkande. Något som blev lyckat, vilket nu många liknande företag nu har gjort det samma.

Förändringar gjordes för att hålla leveranstider och skapa mer lönsamhet i produktionsflödet.