Wulkan AB är skruv- och nittillverkare placerat i Anderstorp. De är ungefär 80 anställda och har de senare åren genomfört en hel del organisationsförädringar, däribland infört ”Lean-production” i produktionen. Henric arbetade i 8 veckor tillsammans med produktionschefen för att implementera detta tänkande. Något som blev lyckat, vilket nu många liknande företag nu har gjort det samma.

Förändringar gjordes för att hålla leveranstider och skapa mer lönsamhet i produktionsflödet.