Tillverkare av främst verktygslådor i plywood. Ett företag med ett enormt fysiskt flöde. Här gjorde Peter en fullständig flödeskartläggning. Resultatet blev att han utifrån detta kunde göra lageroptimering och inköpsoptimeringar. Ett nöjt team på Nefab Plypak AB tackade Peter, för hans insatser som han hade lyckats skapa. Totalt arbetade Peter här i 9 veckor.