Världsledande vid tillverkning av häftapparater för kontoret och annat handarbete. Företag med totalt 1500 anställda världen över, varav 250 av dessa finns i Sverige och dess tre fabriker.

Henric hade som uppgift att ta fram rimliga logistiska nyckeltal, som de kan arbeta efter. Det blev även ordentlig genomgång av deras produktionssystem. De använde ett Kanban-system, som Henric lade fram nya idéer och ett uttalande om hur det fungerade eller hur det skulle fungera. Totalt 9 veckor.