Strävan efter ett strukturerat arbete mot sina kunder…

Både för sig själva och för kundens bästa, har nu Logistikkirurgerna samlat sina dokument och kunskaper i en ”bank”, AutoFlowChart. Genom plattformen har de även skapat vägledning till åtgärder och beslut i logistikvärlden.

– Många gånger har vi letat efter ett stöd till logistikbeslut och vägledning inom detta område. Nu har vi skapat oss en egen lösning på detta problem. Vi kommer verkligen få nytta av detta när vi konsultar våra kunder, inte bara för vår egna del utan även kunden skall se vilken ”gång” man ska välja.

Det kommer givetvis kräva ett jättearbete från Logistikkirurgernas sida för att fylla denna kunskapsbank och det kommer ständigt uppdateras.

Genom Science Park, som Logistikkirurgerna har sitt kontor i, fann de Robert Stenmarker och Netforms.

– Detta är ännu ett bra exempel på nätverksmöjligheterna i Science Park, säger Peter.

Hjälper Kirurgerna…

AutoFlowChart kommer, från Logistikkirurgernas sida, fungera på det viset att man kartlägger ett logistiskt flöde genom traditionella logistiska nyckeltal och med hjälp av kartor. Nyckeltalen kan till och med vara direkt hämtade från ”verkligheten” genom ett MPS-system eller Excelblad. Det ger oss en mängd nyckeltal, som ska behandlas. Men hur vet man vad som ska göras?

– Jo, då har vi kopplat en mängd dokument till plattformen, som beroende på resultaten av nyckeltalen, ger det/vi förslag på åtgärder och beslut som måste göras, säger Henric.

…och Kunden!

Med plattformen kan kunden följa Logistikkirurgernas arbete från början till slut. De får helt enkelt ett mer strukturerat arbete mot sina kunder. De logistiska problemen blir mer visuella och åtgärderna mer berättigade.