Under hösten har Logistikkirurgerna arbetat med att lösa kraftiga volymökningar under en väldigt kort tid, på ett tillverkande företag i trakten. Projektet drevs tillsammans med Industrikonsult 2000 och Lars Reinevik i spetsen.

– Visst är logistik mer än bara ”minskade kostnader”. Det kan helt enkelt vara att lösa en ”logistisk knut”, säger Henric på Logistikkirurgerna AB.

Uppdraget gick ut på att se över flödesbiten och lösa det logistiska problemet, när volymen av gods ökar drastiskt på en väldigt kort tid. Vad har man för möjligheter i den befintliga produktionen och vilka insatser krävs för att lösa det? Resultatet blev en ”handlingsplan” för 1 månad framåt och en för 1 år framåt i tiden.

– Ökade volymer från Asien ger för det mesta upphov till platsbrist i de egna lagren. Flera tillverkande industrier känner säkert igen sig i detta, säger Peter.