Skip to Content

Logistikkirurgerna löser volymproblem

Under hösten har Logistikkirurgerna arbetat med att lösa kraftiga volymökningar under en väldigt kort tid, på ett tillverkande företag i trakten. Projektet drevs tillsammans med Industrikonsult 2000 och Lars Reinevik i spetsen. – Visst är logistik mer än bara ”minskade kostnader”. Det kan helt enkelt vara att lösa en ”logistisk knut”, säger Henric på Logistikkirurgerna

Läs mer

Netforms – AutoFlowChart

Från och med nu använder Logistikkirurgerna sig av Netforms plattform AutoFlowChart för ett organiserat arbete mot sina kunder.

Läs mer